New English-Time with PAL

New English-Time with PAL
ใหม่ล่าสุด! เรียนและเล่นกับภาษาอังกฤษด้วย English-Time และ PAL

The Total Development Program

หนังสือพูดได้ หนังสือชุด "มหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก"

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หนังสือชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก A Child's First Library of Learning


Download รายละเอียดของหนังสือชุดนี้ทั้งหมด http://www.mediafire.com/view/?kqzq2493xbwvqws

เหมาะสำหรับเด็ก : ก่อนวัยเรียน - มัธยมศึกษาตอนต้นครอบคลุมเนื้อหาความรู้ 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และโลกของเรา มีคำถามพร้อมคำตอบถึง 2,000 หัวข้อ ที่รวบรวมมาจากสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก และสิ่งที่เด็กอยากรู้ อยากเห็น รูปภาพพร้อมคำบรรยายแสดงเนื้อเรื่องอย่างน่าสนใจ และเสียงประกอบมากกว่า 10,000 ไฟล์ ที่จะนำเด็กๆ ไปพบประสบการณ์ใหม่ เสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การอ่าน การพูด การฟัง
และการเล่นสนุกจากกิจกรรม เป็นหลักสูตรที่คุณสามารถให้เด็กเรียนรู้ใน 4 หมวดได้อย่างอัศจรรย์ การสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน การสร้างความกระตือรือร้นในการอยากรู้อยากเห็น การเพิ่มพูนความรู้และการเชื่อมโยงถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยหลักการตามธรรมชาติ เด็กจะมีความสุขและซึมซับความรู้นั้นต่อไปได้อย่าง ชาญฉลาด Walter นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนรู้
ช่วยให้การเรียนรู้สำหรับเด็กเป็นไปอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆ มากกว่า 10,000 เสียง บรรจุในหน่วยความจำ 2 GB มีมุมส่วนขยายสำหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น เด็กๆ สามารถเปรียบเทียบเสียงของตนเองกับเสียงของต้นฉบับได้

ฝ่ายขายและบริการลูกค้า

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 2
เลขที่ 246/01-04 อาคารไทมส์สแควร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สายตรงฝ่ายขายและบริการลูกค้า 086-4605522
E-mail: minorbook@windowslive.com